درباره نشریه

نشریه برنامه‌ریزی و آمایش فضا یکی از نشریات انتشارات دانشگاه تربیت مدرس است که تحت مسئولیت علمی سردبیر و هیات تحریریه منتشر می شود.
برنامه ­ریزی فضائی بمنظور دستیابی به فضای زیست بهینه و توسعۀ متوازن و پایدار آن و نیز استقرار منطقی و سیستماتیک گروه­های انسانی، فعالیت­ها و نهادهای فیزیکی و کالبدی در فضا، بعد چهارم و متعیّن فرآیند برنامه ریزی­های توسعه اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی یک کشور را تشکیل می دهد که در وظیفه علم جغرافیا و جغرافیدانان است.
تخصّصی شدن مجلّه علوم انسانی – برنامه ریزی و آمایش فضا و تمرکز محتوائی و موضوعی آن بر بعد کاربردی علوم جغرافیائی گامی است در این راستا، تا بتواند در کنار سایر مجلات تخصّصی جغرافیا که علم و معرفت بنیادی و کاربردی علوم جغرافیائی را توأمان در کشور منتشر می کنند، بطور خاص به انتشار تولیدات علمی جغرافیا در بعد کاربردی آن بپردازد.
 از اینرو قلمرو موضوعی این مجلّه را انتشار آن دسته از مقالات علمی و پژوهشی در علوم جغرافیائی تشکیل می دهد که بر موضوعات برنامه ریزی­های فضائی – مکانی با هدف دستیابی به آمایش یا ساخت بهینۀ فضای جغرافیائی به عنوان زیستگاه انسان­ها، در قلمرو­های محلی، ناحیه­ای، منطقه­ای، ملّّی، فراملّّی ، بین المللی و جهانی تمرکز و تأکید می­نمایند.
 نظیر: مدل­ها، تکنیک­ها و روش­های برنامه­ریزی فضائی؛ برنامه­ریزی منطقه­ای، برنامه­ریزی­های شهری، روستائی و عشایری؛ مدل­ها و روش­های آمایش فضا و مکان؛ ساماندهی سیاسی فضا، آمایش دفاعی – امنیتی، برنامه ریزی.­ های فضائی فرهنگی و گردشگری، برنامه ریزی مخاطرات محیطی و نظایر آن


اطلاعیه:
 مولفین گرامی با سلام
به اطلاع می رساند نشریه برنامه ریزی و آمایش فضا، مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰ ریال (معادل ۴۰۰ هزار تومان) برای داوری و چاپ مقالات (۱۰۰ هزار تومان هنگام ارسال مقاله به داوری و ۳۰۰ هزار تومان برای صدور پذیرش) هزینه دریافت میکند.
پرداخت هزینه در سایت نشریه و به صورت خودکار از طریق اتصال به درگاه واریز ( بعد از تأیید اولیه مقاله ( قبل ارسال داوری) یا بعد ازتأیید نهایی  (قبل از صدور پذیرش)) انجام خواهد شد. خواهشمند است تصویر فیش واریزی را به ایمیل نشریه ارسال فرمایید.
باتشکر
شماره حساب: ۴۰۰۱۰۷۵۰۰۳۰۰۷۲۹۴
شناسه شبا:   ۵۲۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۷۵۰۰۳۰۰۷۲۹۴IR
شناسه واریز: ۳۳۶۰۷۵۰۷۴۱۴۰۱۰۳۰۰۶۴۱۴۱۸۰۰۰۰۰۰۰

 
رعايت اين ضوابط براي همه مولفين محترم اجباري است. توجه نماييد که رعایت ضوابط نگارش منجر به تسریع در مراحل
 تأیید مقاله جهت ورود به مرحلۀ داوری خواهد شد:
**** مولفین گرامی خواهشمند است فقط  از طریق درگاه الکترونیک سامانه نسبت به واریز وجه اقدام فرمایید.


- طبق فایل تدوین مقاله در سایت مجله برنامه ریزی و آمایش فضا مقاله باید مشتمل بر چکیده فارسی و چکیده مبسوط لاتین با سر تیترهای ذکر شده  به ترتیب در صفحات اول و دوم باشد ، بدنه اصلی مقاله ( مباحث نظری ، چارچوب مفهومی ، روش تحقیق معین و مشخص، تجزیه و تحلیل و یافته های تحقیق ، نتیجه گیری 
- رعایت فونت ها و اندازه فونت ها 
-  افزودن ۳ رفرنس از مجله برنامه ریزی و آمایش فضا 
- منابع فارسی به لاتین هم ترجمه شود .
- افزودن عنوان فارسی و لاتین و اسامی و مرتبه های مولفین در ابتدای چکیده های لاتین و فارسی 
- ترجمه 
فقط عناوین شکلها و جداول عکسها و نقشه ها به فارسی و لاتین 
بارگذاری صحیح فایل تعهد به همراه امضای مولفین
واریز مبلغ صد هزار تومان جهت داوری به حساب و ارسال فایل رسید بانکی به ایمیل 
دانشگاه  

فرایند دریافت تا پذیرش مقالات


                                         اطلاعات تماس با دفتر نشریه
نام کارشناس تلفن تماس ایمیل مجله
خانم شریفی ۰۲۱-۸۲۸۸۳۶۴۸ hsmsp@modares.ac.ir